SPOVEDANIA UNUI PACATOS

EPISCOPUL PORFIRIE USPENSKI SPOVEDANIA UNUI PACATOS Editura:Cartea Ortodoxa 2006 1. Mantuirea noastra incepe prin renuntarea la lumea aceasta pacatoasa si desfranata sau prin dispretuirea a tot ceea ce iubesc si lauda oamenii lumesti; prin indiferenta fata de bunurile pamantesti, care nu au nici un pret, spre deosebire de cele vesnice, din ceruri. Dar eu sunt…

CARTE: Şcoala rugăciunii

Mitropolit Antonie de Suroj Traducere din limba engleza de Gheorghe Fedorovici CUPRINS Notă biobibliografică Interviu Absenţa lui Dumnezeu A bate la uşă A păşi înlăuntru A ne chivernisi timpul A ne adresa lui Dumnezeu Maica lui Dumnezeu Stareţul Siluan

Comornic – Acatiste si canoane de rugaciune

Comornicul este o culegere de acatiste ÅŸi canoane de rugăciune. Numele de Comornic a fost dat de Sandu Tudor – cel ce avea să devină ieroschimonahul Daniil, unul din sfinÅ£ii închisorilor – primului său volum de versuri. Termenul este folosit aici nu în sensul arhaic, de celar la stână, ci în sens figurat, de adunare…

DESPRE CREDINŢĂ ŞI MÂNTUIRE, Părintele Efrem Athonitul

Iubiţii mei fii, ce este Ortodoxia? Suntem ortodocşi şi în general nu cunoaştem înălţimea, profunzimea, lărgimea Ortodoxiei. Va trebui să o vedem în toată sfinţenia ei.
Ortodoxia este adevărul despre Dumnezeu, despre om şi despre lume, aşa cum ni l-a dat Însuşi Dumnezeu cel Întrupat prin învăţătura Sa desăvârşită. Aşa cum l-a exprimat mai târziu cugetul şi inima dumnezeiescului Pavel. Aşa cum l-a descris ucenicul iubirii şi alţi apostoli şi evanghelişti cu lumina cerească a Sfântului Duh. Ortodoxia este acea sinteză minunată dintre dogmă şi obiceiuri, dintre teorie şi practică. Aşa cum ne-a fost predanisită de către părinţii duhovniceşti ai Alexandriei, Constantinopolului, Capadociei, Siriei şi, mai târziu, ai Sfântului Munte.
Toţi aceştia, de la Sfântul ierarh Policarp, care a fost, după cum ştiţi, ucenicul apostolilor, şi până la Sfântul Nicodim Aghioritul, care a adormit la începutul secolului al XIX-lea, cu înţelepciunea şi sfinţenia lor, cu jertfele şi nevoinţele pe care le-au îndurat, ne-au înmânat preţioasa moştenire a credinţei şi vieţii drepte, comoara tradiţiei ortodoxe. Ortodoxia este ceea ce au exprimat oficial Sfintele Sinoade, acele adunări binecuvântate formate din membri ai Bisericii lui Hristos veniţi din toată lumea. Atunci purtătorii de Dumnezeu părinţi, “înzestraţi cu toţii cu ştiinţa sufletului şi Duhul dumnezeiesc“, au discutat despre marile probleme care îl preocupă pe omul duhovnicesc, şi au aşezat postamentul, temelia civilizaţiei duhovniceşti.

VIAŢA UNUI SFÂNT: AVVA JUSTIN POPOVICI

Traducere din limba sârbă Miljurko Vukadinovici ÅŸi Traian Manta Carte tipărită cu binecuvântarea Prea SfinÅ£itului Părinte GALACTION, Episcopul Alexandriei ÅŸi  Teleormanului Editura Bunavestire GalaÅ£i, 2003 www.editurabunavestire.ro Cuprins VIAÅ¢A PÄ‚RINTELUI JUSTIN ÃŽNMORMÂNTAREA PÄ‚RINTELUI JUSTIN ÅžI POMENIREA LA PATRUZECI DE ZILE CUVÂNTUL EPISCOPULUI IOAN LA ÃŽNMORMÂNTAREA PÄ‚RINTELUI JUSTIN CUVÂNTAREA MITROPOLITULUI IRINEU LA ÃŽNMORMÂNTAREA PÄ‚RINTELUI JUSTIN DISCURSUL PÄ‚RINTELUI…

CREDINÅ¢A ORTODOXÄ‚ ÅžI VIAÅ¢A ÃŽN HRISTOS

Părintele Iustin Popovici Traducere: prof. Paul Bălan Această carte se tipăreÅŸte cu binecuvântarea Editura BUNAVESTIRE GalaÅ£i, 2002 Culegere ÅŸi tehnoredactare computerizată: DIANA-VIORICA DICU Copyright © 1994, de Asterios Gerostergios, Institutul de Studii greceÅŸti moderne ÅŸi bizantine, Belmont, Massachussets, USA. Apolis, glasul 1 Să-l cinstim cu bucurie pe de Dumnezeu luminatul teolog, înÅ£eleptul sârb Iustin, care…

Nihilismul – Parintele Serafim Rose

Eugen  (Pr. Serafim) Rose Nihilismul – o filosofie luciferică – Traducere ÅŸi postfaţă: Tatiana Petrache © 1994 by the St. Herman of Alaska Brotherhood PrefaÅ£a editorului american ÃŽntr-o locuinţă de la subsol, aproape de centrul oraÅŸului San Francisco, pe la începutul anilor ’60, Eugene Rose, viitorul părinte Serafim, stătea la masa sa acoperită de mormane…

Introducere, Părintele Damaschin

din “Mai aproape de Dumnezeu” ÃŽn mai 1981, cu un an înainte de moartea sa, Părintele Serafim Rose a fost invitat să Å£ină o conferinţă la Universitatea Santa Cruz din California. Auditoriul său era format din studenÅ£i de la o secÅ£ie de religii comparate, numită Religiile lumii în Statele Unite. Santa Cruz fusese un centru…

Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului

din “Mai aproape de Dumnezeu” 1. Căutarea De ce studiază omul religia? Se pot găsi multe motive incidentale, dar unul singur este valabil dacă persoana ia lucrurile în serios: într-un cuvânt, este vorba de intrarea în contact cu realitatea, de găsirea unei realităţi mai profunde decât realitatea de fiecare zi care se schimbă atât de…

Postfaţă

din “Mai aproape de Dumnezeu” Astfel ÅŸi-a încheiat Părintele Serafim cuvântarea. La mai puÅ£in de doi ani după aceea, el murea într-un spital. ÃŽn timpul suferinÅ£ei cumplite a bolii care i-a adus moartea, ÃŽmpărăţia cerească pentru care se pregătise îndelung i-a devenit mai apropiată ÅŸi mai uÅŸor de atins. Dumnezeu, Care îi împlinise dorinÅ£a chinuitoare…